NYHETER FRÅN BRAMIDAN PRESTO


4 ovanliga avfallstyper som en balpress eller komprimator kan hantera 

24 maj, 2021

Om du är ansvarig för avfallshanteringen i ditt företag vet du exakt hur viktigt det är att hålla kostnaderna under kontroll. Svaret på denna utmaning är våra komprimatorer och balpressar. De vanligaste och mest använda är  balpressarna avsedda för wellpapp och plast, men några av de pressar som finns på marknaden kommer också att klara av mer ovanlig typ av avfall. Är du nyfiken på vilka typer av avfall som kan komprimeras? Svaret på denna fråga finns i artikeln nedan.

Empty aluminium cans and clothes

1. Oljefat 

Avfallshantering av oljefat är viktigt inte bara på grund av deras storlek, men även för människor som kommer i kontakt med dem, liksom för ekosystemet. På grund av detta är en korrekt avfallshantering av denna typ av material också en pro-ekologisk aktivitet som du kan använda för marknadsföring - fler och fler kunder uppmärksammar den etiska sidan av företag och varumärken.

Naturligtvis kan tomma oljefat avfallshanteras i en container, men de tar mycket utrymme, så det är inte ett effektivt sätt att lagra denna typ av avfall. Därför är det definitivt bättre att använda avsedda enheter.

Hur fungerar pressen för oljefat? Maskinen är konstruerad för att komprimera oljefat och andra metalltunnor som inte innehåller sprängämnen. Enheten är utrustad med speciella spikar som punkterar oljefat och tar på så sätt bort luften som ackumulerats inuti. Genom att komprimera oljefatet kan du minska volymen med upp till 90%. Då kan den transporteras säkert och avfallshanteras eller säljas. I det sista fallet kan du till och med tjäna pengar på avfallet!

Oljefatpress DP16 – lasta pressen

Oljefatpress DP16 – lasta pressen

Oljefatpress DP16 – tar bort avfallet från pressen

Oljefatpress DP16 – tar bort avfallet från pressen

2. Textil och kläder

Har du mycket textilavfall eller begagnade kläder? Om så är fallet, kan en speciell press användas för avfallskomprimering. Textilpressar blir mer och mer populära på marknaden - speciellt med tanke på aktuella trender när det gäller medveten användning av material och råvaror i klädindustrin.

Pressar är inte bara användbara för komprimering av bitar av textilavfall. Våra maskiner minskar också platsen för kläder som är redo för vidare transport. Sådana balpressar har inga hållare eller färg inne i kammaren. Tack vare detta kommer kläderna inte att skadas. Både ägare av mindre och större lager, där massor av kläder lagras, liksom butiker och grossister, kan enkelt komprimera olika typer av textilier utan att skada dem.

Balpress B4 Textil – lasta balpressen med avfall  

Balpress B4 Textil – lasta balpressen med avfall

Balpress B4 Textil – ta bort balen från balpressen 

Balpress B4 Textil – ta bort balen från balpressen

3. Aluminiumburkar och annat metallavfall

Oavsett om aluminiumavfall kommer från borrplattformar i mitten av havet eller från produktionsanläggningar som tillverkar favoritdrycker - metallavfall, särskilt från tungmetaller (bly, kadmium) utgör en allvarlig risk för miljön. Deras transport och avfallshantering genererar höga kostnader för företagen.
 
Lyckligtvis kan metallbitar och aluminiumburkar återvinnas och det är således möjligt att tjäna pengar på sådant avfall. För att underlätta denna process är det bäst att använda balpressar för burkar och behållare med hög presskraft, vilket lätt minskar avfallsmängden. Den återstående vätskan avlägsnas från pressen genom ett speciellt dräneringssystem. Det är också mycket viktigt att materialet komprimeras redan i början. Av denna anledning bör balpressar för metaller ha en lång slaglängd. Den färdiga balen måste vara hållbar och kompakt.
 
Att komprimera aluminium med användning av lämpliga maskiner innebär också hantering av avfall på ett säkert sätt samt optimerar arbetstiden för företagets personal. Dessutom kan komprimerade balar säljas.

Balpress PC24 HD - bal av komprimerade aluminiumburkar 

Balpress PC24 HD - bal

Balpress X30 - bal av komprimerade aluminiumburkar 

Balpress X30 - bal

4. Organiskt avfall 

Driver du ett företag inom livsmedels- eller hotellbranschen? I så fall måste du hantera massor av organiskt avfall från produktion eller bearbetning av mat i fast och flytande form. Denna typ av avfall tar inte bara plats och ökar transportkostnaderna utan bryts också snabbt ned.

Våra specialanpassade maskiner kan komprimera organiskt avfall. De fungerar bra i olika typer av bearbetningsföretag (t.ex. mejeri- och andra livsmedelsanläggningar).

RUNI skruvkomprimator för vått avfall är konstruerad för att ta bort kvarvarande vätska från förpackningen. Efter att ha tagit bort avfallet från maskinen har avfallet en mindre volym såväl som vikt. En komprimator har ett speciellt dräneringssystem - tack vare dräneringsröret under maskinen, tar den effektivt bort vätskan, samt möjliggör separering av fast och flytande avfall.

Påspress BP2 kommer att vara en perfekt lösning för köksavfall som produceras av restauranger eller barer. Organiskt avfall, liksom plast eller burkar efter komprimering, placeras direkt i en lätt utbytbar plastpåse.

Som du ser kan både påspressen och mer specialiserade automatkomprimatorer vara användbara för ett sådant avfall.

 

Påspress BP2 – påfyllning av avfall 

Påspress BP2 – påfyllning av avfall

Påspress BP2 – komprimering

Påspress BP2 - komprimering

RUNI – Skruvkomprimator för vått avfall – påfyllning av komprimatorn med avfall

RUNI – Skruvkomprimator för vått avfall – påfyllning av komprimatorn med avfall

RUNI – Skruvkomprimator för vått avfall – komprimerat avfall 

RUNI – Skruvkomprimator för vått avfall – komprimerat avfall

Ovanligt avfall kräver val av lämpliga och professionella maskiner för avfallskomprimering

Komprimering av metall, kläder eller oljefat ger företagare stora affärsfördelar. Kontakta oss om du vill lära dig mer om hur ditt företag kan dra nytta av en investering i en balpress eller komprimator.


Frågor? Kom i kontakt idag

Marcel Elzerqvist

Country Manager

phone0721 685 940

mailmel@bramidanpresto.se

Marcel Elzerqvist

Fyll i formuläret och vi kommer att kontakta dig.

keyboard_arrow_up