Models for dewatering

Runi SK240

Capacity: PET bottles - 5.000 pcs / hour (0.5 litre)
Capacity: Alu-cans - 7.000 pcs / hour (0.33 litre)

file_download Broschyr - Alu

 

Runi SK370

Capacity: PET bottles - 20.000 pcs / hour (0.5 litre)
Capacity: Alu-cans - 20.000 pcs / hour (0.33 litre)

Other fractions: Organic, plastic foil, tin cans, liquid.

file_download Broschyr - EPS
file_download Broschyr - PET

See how the machines work

VIDEO: Compact organic waste with SK370

Fill in your organic waste into the hopper. The screw will compact the organic waste, while liquids will be separated and collected in a tray. The solid part of the waste will be compacted in the tube.

VIDEO: Dewatering reject from plastic washing plants with SK240

All plants for plastic recycling, who washes their plastic before the real processing, have reject from the washing plant. The reject is mostly very wet material consisting of paper, plastic, sand, textile etc. Unfortunately the reject cannot be used and therefore the recycling industry often has large cost for disposal of the wet reject.

VIDEO: Dewatering PET bottles

With the RUNI screw compactor you can compact and dewater PET bottles continuously and hygienically. You will save money on handling and transport, as the volume reduction of the bottles are 8:1.

VIDEO: Separation and compacting of tinned food with SK 370

RUNI screw compactor compacts and separates continuously the cans, while the liquid or partly liquid content is pressed out without making the surroundings dirty. The liquid can be diverted into a tank and sold to energy production or animal feed.

VIDEO: RDF/SRF dewatering with RUNI SK370

RUNI SK370 screw compactor dewater up to 10 tonnes of RDF(Refuse-derived fuel)/SRF (Solid recovered fuels) per hour with an energy consumption of only 15 kW. Often it is possible to separate more than half of the water content.

VIDEO: Plastic film recycling with SK370

Press the water out of your PE film, also known as polyethylene film and save energy and money. RUNI SK370 presses water out of the shredded and washed PE film. This method is less energy intensive than the traditional drying with centrifuge and thermal heat - save energy in your PE film recycling process.

VIDEO: Recycle food waste by dewatering with SK370 

The installation of RUNI SK370 in the line reduces the water content significantly and the weight of the waste is reduced with more than 50%. Further at few extra percent of the organic material is collected from the waste.

VIDEO: Dewatering dairy products 

During separation the waste stream is split into two. The liquid can either be diverted as waste water or collected and sold for other purposes like energy production or animal feeding. The solid material is so dry that it can either go to incineration at lower cost or sold for recycling.

Waste fractions - dewatering

Our screw compactors RUNI SK240 and SK370
can be used for efficient segregation and dewatering of these recyclables:

 

Waste type - alu cans

Waste type - PET-bottles

Man fills EPS waste into Runi SK120 compactor

Waste type - Tetra and liquid

Man fills EPS waste into Runi SK120 compactor

Waste type -  Plastic with residuals

Man fills EPS waste into Runi SK120 compactor


Optional Extras

Stainless steel

Various parts of the machine can be made in stainless steel, for special environments where this is needed due to tear and wear.

Tailor-made hole sizes

The machine can be equipped with hole sizes in the drainage passage for your specific waste fraction.

De-compactor unit

The de-compactor unit is used after the dewatering process. It helps loosening PE film and avoiding lumps, before the waste is blown directly into an agglomerator or buffer silo.

De-compactor unit and grinder unit

This unit is used, when you need to dry your recyclables after the dewatering process, or if the pipe system cannot handle small lumps of PE film.


Who uses our screw compactors?

Many types of customers use our screw compactors for compaction of waste:

 

Retail Stores

Distribution & Warehouse

Recycling Stations

Waste Handling Companies


Questions asked about Static Screw Compactors

Det finns flera fördelar med att dränera avfallet.

Kostnadsbesparingar och avkastning

Du kan sänka dina kostnader för avfallshantering betydligt om du dränerar avfallet.

Fuktigt och vått avfall är mycket tungt. Dränering av vätskor minskar vikten och densiteten på avfallet. Ditt avfall tar upp mindre utrymme – och tack vare detta kan du använda mindre komprimerare samt färre och mindre behållare för att förvara avfallet. Du kan också minska antalet avfallets uppsamlingspunkter betydligt, eftersom du kan lagra mycket mer avfall på plats.

Resultatet är en omedelbar positiv effekt på dina kostnader för avfallshantering.

De dränerade vätskorna kan samlas upp och säljas till tillverkare av biomassa och konverteras till biobränsle. Biomassa är bränsle som har utvecklats av organiska material. Det är en förnybar och hållbar källa som används för att generera elektricitet eller andra former av energi.

Genom att sälja restvätska som biomassa kan hjälpa dig att göra vinst på avfallet. Detta ökar avskrivningen för din utrustning.

Förbränning
Dränerat material är lättare att bearbeta genom förbränning. Förbränning är processen att bränna avfall för att återvinna energi. Energi från förbränningen används för elektricitet och fjärrvärme. Vått avfall försvagar förbränningsprocessen och energin frigörs inte lika väl om avfallet är torrt.

Det finns särskilda skruvkomprimerare för hantering av avfall som innehåller stora mängder vätskor eller avfall som är mycket vått.

Dessa komprimerare kombinerar kraftfull dränering med hög komprimering. De kan användas för att separera fast avfallsmaterial från vätskor eller för att dränera restvätskor från avfallsprodukter.

Systemet dränerar ut rinnande innehåll från dryckesbehållare som t.ex. plastmuggar, Tetra Pak-förpackningar, burkar eller PET-flaskor. De kan även dränera avloppsslam och industriavfall. Den dränerade vätskan töms ut via ett dräneringsrör och kan samlas upp i en ränna eller ledas till dräneringssystemet.

Dränerat material är lättare att bearbeta eller återvinna och det dränerade fasta avfallsmaterialet kan utnyttjas effektivt i förbränningsanläggningar. Minskningen i vikt på grund av dräneringen möjliggör betydande kostnadsbesparingar för avfallshanteringen.

Nee, alle onderhoud en service zou moeten worden uitgevoerd door een professionele servicemonteur.


Frågor? Kom i kontakt idag

Marcel Elzerqvist

Country Manager

phone0721 685 940

mailmel@bramidanpresto.se

Marcel Elzerqvist

Fyll i formuläret och vi kommer att kontakta dig.

keyboard_arrow_up