Vår säkerhets nivå - högsta möjliga nivå, nöj dig inte med mindre

Utrustning utvecklad och levererad av oss är godkännd och utvecklad med användarens säkerhet i högsta prioritet. Användarens säkerhet är det viktigaste alla perspektiv.

Alla maskiner utvecklade enligt den högsta säkerhets standard vi har i Europa. Denna standarden försäkrar oss om en mycket hög säkerhet för alla väsentliga funktioner.

EU säkerhets standard – EN16500

 • stop Fungerar inte med öppen dörr.
 • stop Dubbel kontroll av funktionsfel.
 • stop Stark spindelled för säkerdörr öppning.
 • stop Säker urbalning av klar bal.
 • stop Mycket låg ljudnivå.

EU  säkerhet standard – EN16252

 • stop Försäkran om att användaren inte kan bli träffad av rörligdel.
 • stop Potenciella elektriska faror är eliminerade.
 • stop Fokus på ljud reducerande åtgärder.
 • stop Ergonomisk design för ökad användar vänlighet.


EU Säkerhets standard - EN16486

 • stop Undvikande av rörliga delar.
 • stop Elektriska risker elimineras.
 • stop Focus på låg ljudnivå under bruk.
 • stop Ergonomisk design som ger operatören en god arbetsställning.

Vi utvecklar våra maskiner enligt de högsta tillgängliga säkerhets kraven. Alla användare skall känna sig helt säkra i användande av våra produkter.

— Mr Ejnar C. Christensen, R&D Manager på Bramidan

Hans Lautrup Rema 1000 in front of Bramidan baler

Säkerhet - Vårt DNA

Var dag tanker vi säkerhet först, sedan är det användarvänlighet. Vår erfarenhet av tusentals installationer runtom i världen försäkrar oss om att människor lämnar sina arbete oskadde efter användning av våra maskiner.

Oavsett om vi tillverkar eller levererar utrustningen till våra kunder, så går säkerheten först.

Som medlem I den Europeiska organet för standarden EN16500/ EN16486/ EN16252 strävar vi alltid efter en hög säkerhetsnivå.

Safety is in our DNA

Every day we think safety first, then ease of use. Our experience with thousands of installations around the world ensure that people leave work unharmed.

Regardless if this is equipment we manufacture or provide for our customers, safety comes first.

As contributor to European standards and member of working groups for EN16500 / EN16486 / EN16252 we strive for a high level of safety.

keyboard_arrow_up