Nyheter FRÅN BRAMIDAN PRESTO


Vi håller uppe humöret och service under rådande omständigheterna kring Covid-19

19 MARs 2020

På Bramidan Presto AB fortsätter vi vår affärsverksamhet under regeringens nuvarande förutsättningar. Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att logistik, detaljhandel och all annan infrastruktur kan fortsätta att fungera. Lyckligtvis har vi hittills full produktionskapacitet utan någon Covid-19 påverkan.

Vi har full produktionskapacitet

Även om vi idag arbetar under förändrade förutsättningar enligt de givna riktlinjerna från vår regering, kommer direktiv och förhållanden att kunna förändras från dag till dag.

Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa att logistik, detaljhandel och annan infrastruktur kan fortsätta att fungera som vanligt. Hitintills har vi kunnat bibehålla full produktionskapacitet.

För närvarande är det bara några få leveransproblem med varor som går in och ut från vår fabrik. Detta övervakas noggrant och hanteras direkt med de enskilda berörda kunderna. Även om den danska gränsen är stängd för onödiga transporter inkluderar detta inte godstransporter.

Uppdateringar på LinkedIn

Följ oss gärna på LinkedIn, där kommer vi kontinuerligt uppdatera vår status som företag.

Vår främsta angelägenhet är att säkerställa våra anställdas och våra kunders välbefinnande och säkerhet, men säkerställer dock att vi kan underlätta en ansvarsfull drift i enlighet med vår regerings riktlinjer.

— Marcel Elzerqvist, VD Bramidan Presto AB

Vad vi gör - COVID-19-åtgärder

Dessa är de instruktionerna till de som kommer som externa leverantörer och servicetekniker till Bramidan Presto för att minimera risken för spridning av virus:

 • stopInga operativa personer som nyligen har rest till ett av de berörda område som omfattas av de direktiven från regeringen kommer att få ha en direkt kontakt med personer hos Bramidan Presto.
 • stopIngen anställd som har varit i kontakt med någon som nyligen har diagnostiserats med viruset är tillåten att komma på besök.

Alla anställda har instruerats att:

 • stopInnan ett kundbesök, ringa till sin kontaktperson för att undvika fysisk kontakt.
 • stopInte ha fysisk kontakt under besök (handskakningar etc.) min. avstånd 2–3 meter.
 • stopTvätta och desinficera händerna in / ut från besöksplatserna
 • stopStälla ovannämnda frågor ovan innan man deltar i ett möte

På vår fabriker har dessa försiktighetsåtgärder implementerats för alla anställda:

 • stopAlla resor utomlands har ställt in.
 • stopEndast personal som är kritiska för produktionen får arbetar på fabriken, alla andra arbetar hemifrån.
 • stopHygienzoner har upprättats vid alla entréer.
 • stopMöten med mer än 10 personer har ställts in.
 • stopLunchraster är uppdelade mellan grupper av anställda i olika tidszoner.
 • stopSärskilda regler har tillämpats för mottagande av varor, ingen kontakt med speditörer.
 • stopGod praxis för handtvätt och hygien i allmänhet har införts för alla anställda.

Vi är väl förberedda på att möta dessa utmanande tider och vi arbetar hårt för att sätta våra anställda och kunders säkerhet i första hand.

keyboard_arrow_up