Hur fungerar mobil komprimator PHR-PSR?

 1. Fyll avfallet i inkastöppningen.
 2. En pendelpressplatta komprimerar ditt avfall.
 3. Full signal visas när komprimatorn är full.
 4. Din återvinnare tar med sig hela enheten för tömning.
 5. Den tomma mobila komprimatorn returneras till sin plats.

Modeller i serien

PHR

Lastväxlarkomprimator
16-20 m3 volym

file_download Broschyr
file_download Datablad

PSR

Lastväxlarkomprimator
8-10 m3 volym

file_download Broschyr
file_download Datablad

Model PHR20 F

Självrengörande komprimator för våtavfall - flexibelt för mark- eller lastkajs inkast. Full försegling förhindrar läckage.

 • stopSjälvrensande pendlande pressplatta
 • stopVolym 20m3
 • stopFör organiskt och vått avfall

Läs mer om modell PHR20 F

Model PSR10

Liten men effektiv självrengörande komprimator för våtavfall.

 • stopSelfcleaning pendulum type
 • stopFootprint 4,3 m x 2,0 m
 • stopFör organiskt och vått avfall

Läs mer om modell PSR10

BRA-IN-kontrollenhet ger optimal användning

Alla nya maskiner levereras som standard med BRA-IN kontroll- och kommunikationsenhet. Det garanterar minimalt stillestånd och utnyttjar din komprimatorns kapacitet på bästa sätt. Detta görs med lägsta möjliga energiförbrukning. Du kan ställa in för automatisk upphämtning beroende på fyllnadsnivåer och fjärrsupport för service, och samtidigt får du tillgång till vår BRA-IN-webbportal.

25%

Mindre strömförbrukning

15%

Mer avfall per last

15%

Sparade transporter*

*Alla siffror är baserade på aktuella fall. Egna villkor gäller och SIM-prenumeration krävs

Komprimatorer PHR-PSR är säker och enkel att använda

Vår utrustning har högsta säkerhetsnivå
Förnjut dig inte med mindre


Tillbehör

Mata din komprimator genom en vägganslutning

Gör ert arbete mera effektivt genom att mata in ert avfall genom en vägganslutning som matar från insidan av byggnaden till utsidan till komprimatorn.

Integrera en kärlvändare till din komprimator

Töm nästan alla typer av kärl eller avfallsbehållare direkt i din komprimator med en mobil eller integrerat kärlvändare Flexibel för de flesta påmarknaden förekommande kärlstorlekar.

Se till att komprimatorn är korrekt återplacerad med styrskenor

Använd styrskenor för att se till att komprimatorn är återplacerad exakt påsamma ställe efter tömning och minska risken för fel.

Vågsystemet styr komprimeringen och inmatningen

Se till att rätt kunna fakturera per användare om olika bolag/personer använder din komprimator. Med ett vågsystem vägs allt avfall och registreras för individuell fakturering.

Lägg till ozon för att minimera odörer och bakteriertillväxt

Kontrollera störande odörer och bakteriell tillväxt i din komprimator med en ozongenerator. Det miljövänliga systemet reducerar alla typer av organiska tillväxter i komprimatorn.

Köp eller hyra?

 1. Köp - du äger den.
 2. Hyr - för en tidsbegränsad period.

Du kan alltid kombinera med servicepaket för enkel administration.

Läs mer

Service & underhåll

Rätt servicenivå är nyckeln till låg driftskostnad över tiden.

Vi rekommenderar att du gör ett serviceavtal för att skydda din investering. Kontakta oss, vi erbjuder flera servicepaket.

Läs mer

Vem använder våra mobila kompaktorer?

Många typer av kunder använder våra mobila kompaktorer för avfallshantering:

Detaljhandel

Webshop - Egen distribution

Disribution och lager

Industri och tillverkning

Snabbmatskedjor

Återvinningsstaioner

Avfallshanteringsföretag

Offentliga sektorn


Frågor om mobila kompaktorer

Ja, vi erbjuder mobila komprimerare i specialutförande för organiskt avfall, t.ex. matavfall. Organiskt avfall kan ge otrevlig lukt eller läcka genom dörrar och luckor.

Våra mobila komprimerare PHR och PSR är specialkonstruerade för att komprimera organiskt, fuktigt eller kommersiellt avfall som liknar hushållsavfall.

Pressplattan i dessa komprimerare är självrensande vilket motverkar lukt och luckor/dörrar är tätade för att förhindra stänk och läckage.

Installation av en mobil komprimerare kräver inga strukturmässiga eller arbetsplatsmässiga anpassningar och kraven på fundamentet är minimala. Allt som krävs före användning är de nödvändiga elektriska anslutningarna. Det är bara att koppla in så är utrustningen klar för användning.

Det finns inget enkelt svar på den här frågan. Komprimerare är konstruerade för att hantera stora mängder avfall, men det kan också finnas andra anledningar att välja en komprimeringslösning.

När vi bedömer situationen tittar vi på företagets storlek, interna arbetsstrukturer och processer, rutiner för avfallshantering, ditt arbetsflöde, tiden som åtgår för avfallshanteringen, och din aktuella lösning.

Alla dessa data hjälper oss fastställa bästa lösning för att spara tid och pengar på avfallshanteringen.


Frågor? Kom i kontakt idag

Leif Østergaard Bork.

Interim Country Manager

phone+45 3066 5504

mailleb@bramidan.dk

Leif Østergaard Bork.

Fyll i formuläret och vi kommer att kontakta dig.

keyboard_arrow_up