NYHETER FRÅN BRAMIDAN PRESTO


Big Bags kan med fördel komprimeras i en balpress

28 APRIL 2021

Big bags är den perfekta lösningen för transport och tillfällig lagring av löst gods. Spara utrymme genom att komprimera de tomma Big Bags.

Du kan återvinna dina Big Bags

Många företag använder stora väskor - även kallade Big Bags - för lagring och transport av grus och stenar, men också jordbruksprodukter som spannmål, avfall och byggmaterial.

Det är en smart lösning, men vad gör du med dessa Big Bags när de är tomma? Ofta vikas de tomma säckarna, läggs på pallar och förvaras i en behållare. Detta innebär ofta hantering som stör arbetsområdet och som kan orsaka hälsoproblem och onödig användning av anställdas tid.

Återvinn dina Big Bags! En stor balpress som ligger nära avfallskällan är lösningen. Istället för att ofta transportera de tomma säckarna, med mycket luft däremellan, kan du istället komprimera dem och nöja dig med mycket färre transporter av kompaktbalar med gaffeltrucken. Containern behöver inte tömmas så ofta, vilket innebär att transportkostnaderna blir mycket lägre. Det påverkar också din miljöpåverkan, med mindre koldioxidutsläpp.

Vi kan erbjuda en lösning för att komprimera dina Big Bags.

En balpresss huvuduppgift är att minska volymen på ditt återvinningsbart avfall, i detta fall det utrymme som de tomma Big Bags tar upp efter användning.

Kan en balpress minska dina driftskostnader?

När verksamheten växer ökar mängden avfall också. Detta kan innebära större logistiska utmaningar. Ju mer avfall desto högre avfallskostnader och desto mer utrymme behövs för lagring.

En Bramidan balpress för dina begagnade Big Bags kan bidra till en betydande minskning av driftskostnaderna.

Genom att komprimera Big Bags i maskinen kan du snabbt minska de överfulla behållarna eftersom de komprimerade Big Bags tar mycket mindre plats.

Genom att minska antalet containertömningar kan ditt företag spara mycket.

En X30-balpress är idealisk för pressning av tomma Big Bags, och den är en stark och pålitlig maskin.

När dina Big Bags komprimeras till kompakta balar kan du dessutom förhandla om bättre priser med din avfallshämtare och göra det möjligt att generera intäkter från denna försäljning. Det är värt att veta att komprimerad råvara har ett absolut högre värde, så att du kan få ett betydligt högre försäljningspris.


Intresserad? kontakta oss idag.

 

Danmarkskort inddelt i salgsdistrikter

Fyll i formuläret och vi kommer att kontakta dig.

keyboard_arrow_up