Nyheter FRÅN BRAMIDAN PRESTO


5 skäl till varför du kommer att behöva en balpress för wellpapp  

22 oktober 2019

Att driva ett företag går vanligtvis hand i hand med att wellpapp- och pappersavfall skapas, vars mängd ökar med företagets utveckling. Ju mer avfall, desto större kostnader i samband avfallshantering och desto mer utrymme krävs för lagring. En bra lösning på hög produktion av pappersavfall kan vara en vertikal balpress för wellpapp eller en horisontell balpress.

Kartonger

Balpress för wellpapp är en maskin vars huvuduppgift är att minska avfallsvolymen. Det finns både vertikala balpressar och automatiska horisontella balpressar som tillåter bland annat justering av ballängden, har en större fyllningsöppning, samt underlättar komprimering av större mängder avfall.

Minskningen av avfallsvolymen är inte den enda fördelen med denna typ av utrustning. Här är några av dem.

1. Minskning av företagskostnader

Balpressen för wellpapp kan bidra till en betydande minskning av företagets utgifter. Genom att komprimera wellpapp i maskinen kan du snabbt bli av med överfyllda containers, eftersom komprimerat avfall tar mycket mindre plats. Genom att minska antalet containrar kan ditt företag spara mycket pengar.

Komprimerad wellpapp tar mycket mindre plats och avfallet behöver inte transporteras bort från ditt företag lika ofta.  Det är därför möjligt att minska kostnader i samband med transport och avfallslagring.

Dessutom möjliggör komprimerat pappersavfall i form av färdiga balar, förhandla bättre priser med återvinningsanläggningar och låter dig generera större intäkter från försäljningen. Det är värt att veta att den komprimerade råvaran har ett definitivt högre värde, vilket gör att du kan få ett bra försäljningspris.

Horisontell balpress CC - borttagning av balar

Horisontell balpress CC - borttagning av balar

Horisontell balpress CC - Automtisk urbalning

Horisontell balpress CC - Automtisk urbalning

Horisontell balpress HPK-fyllning av wellpapp

Horisontell balpress HPK-fyllning av wellpapp

Horisontell balpress HPK - borttagning av balar

Horisontell balpress HPK - borttagning av balar

2. Besparing av utrymme

Balpressen för wellpapp kommer att minska plats behovet för lagrat avfall avsevärt och därmed möjliggöra en mer effektiv användning av tillgängligt utrymme. Det kommer att uppskattas speciellt av fabriker och butiker med mycket begränsat lagringsutrymme. Det är självklart att minskning av lagringsutrymmet innebär också en minskning av lagringskostnaderna.

Effektiv hantering av utrymmet är av avgörande betydelse för en effektiv drift av företaget - det sparade utrymmet kan användas för extra sortiment eller nya maskiner, som kommer att förbättra företagets arbete.

3. Förbättring av logistik

Pappersavfall som samlas in inom företaget kräver regelbundna transporter till återvinningsanläggningar. En maskin för komprimering av wellpapp genom att minska avfallsvolymen, gör att du kan minimera antalet onödiga transporter, och detta i sin tur bidrar till bättre intern logistik.

Färre transporter innebär färre problem när man planerar ett effektivt schema för insamling av avfall - högtrafik och semesterperioder kommer att sluta vara till besvär.
Företaget kommer att behöva tömma lagret mer sällan och därmed undvika problem orsakade av för sent insamlat avfall.

Dessutom kan balpressen för wellpapp utrustas med BRA-IN Bramidan Intelligent Monitoring Solution System. Tack vare modemet och SIM-kortet som är installerat i enheten kan du få information om maskinens aktuella fyllningsnivå, antalet tillverkade balar eller till och med servicebehov. Allt detta möjliggör effektiv planering av transporter, när mängden avfall når en viss nivå.

BRA-IN - system för maskinövervakning

BRA-IN - system för maskinövervakning

4. Förbättra anställdas säkerhet

Balpress för wellpapp kan bidra till personalens säkerhet. Våra maskiner uppfyller EN16500-standarden, vilket innebär bland annat att enheten inte startar förrän dörren stängs, som i sin tur eliminerar risken för oavsiktlig start av maskinen. Dubbla säkerhetssystem upptäcker samtliga fel och stoppar enheten om ett fel uppstår.

Maskinen har inga utskjutande delar. En hållbar mekanism möjliggör kontroll av dörröppningen.  För att ta ut balen, används ett två handsgrepp - balutmatningen är därför säker och kontrollerad.

Dessutom kännetecknas utrustningen av tyst drift, så att personalen behöver inte vistas i hög ljudnivå.

Säker balutmatning

Säker balutmatning

Säker dörrstängning

Säker dörrstängning

5. Bekvämlighet och tidsbesparing

En balpress för wellpapp är ett enkelt och snabbt sätt att minska avfallsvolymen. Maskinen är extremt enkel att använda. Efter endast en kort utbildning kan personalen börja komprimera avfallet.  Kontrollpanelen har bara två kontrollknappar. Dessutom föreslår maskinen med hjälp av bakgrundsbelysningen nästa steg, och indikatorlampan tänds när balen är redo att bindas.

Maskinens kompakta storlek gör det möjligt att placera den nära avfallskällan, vilket gör det möjligt att snabbt och effektivt komprimera wellpapp.  Den tid som sparas vid hantering av avfall gör att anställda kan fokusera på andra uppgifter.

Det är viktigt att nämna, att balpressen kan integreras med produktionslinjen. Produktionsavfallet riktas då direkt till balpressen. Sådan arbetsorganisation minskar den interna transporten och ökar arbetseffektiviteten i företaget.

X30 - fyllning med avfall 

X30 - fyllning med avfall

X30 - balutmatning 

X30 - balutmatning

Det är inte alla fördelar...

Naturligtvis är detta inte alla fördelarna med den typen av balpress. Överväger ni att köpa en balpress för pappersavfall? Kontakta oss - vår säljare hjälper dig att välja rätt modell för just ditt behov.


Frågor? Kom i kontakt idag

Pär Svahn

Key Account Manager

phone0721 685 942

mailpsv@bramidanpresto.se

Pär Svahn

Fyll i formuläret och vi kommer att kontakta dig.

keyboard_arrow_up