Hur fungerar Stationär skruv komprimator SP-SPN?

 1. Fyll avfallet i inmatningsöppningen.
 2. En skruv krossar och komprimerar ditt avfall in i containern.
 3. Du meddelas när komprimeraren är full.
 4. Din återvinnarehämtar containern för tömning.
 5. Den tomma behållaren returneras till sin plats.

Modeller i serien

SP

Längd ex. behållare: 1335 mm
Nominellt vridmoment: 7484 Nm
Motorstyrka: 11 kW

file_download Broschyr
file_download Datablad

SPN

Längd ex. behållare: 1510 mm
Nominellt vridmoment: 7004 - 9550 Nm
Motoreffekt: 11-15 kW

file_download Broschyr
file_download Datablad

Komprimatorer SP-SPN är säker och enkel att använda

Vår utrustning har högsta säkerhetsnivå
Förnjut dig inte med mindre

Spara pengar - uppdatera gammal utrustning med ny teknologi

Med en BRA-IN ™  Link från Bramidan kan du komma åt din utrustning, både ny och gammal. Detta innebär stora besparingar inom service och transport. Observera att detta kräver en årlig prenumeration med ett SIM-kort, som köps separat eller ingår i ditt servicepaket.

 • stopGPS-lokalisering, inkl. batteribackup.
 • stopAutomatisk upphämtning baserat på fyllnadshastighet.
 • stopMaskinfel / servicevarning via e-mail aviseringar.
 • stopVarierande meddelanden gällande fyllnadsnivå beroende på veckodag.
 • stopIntelligent styrenhet säkerställer optimal fyllnad.

file_download Brochure - BRA-IN Link


Tillbehör

Mata din komprimator genom en vägganslutning

Gör ert arbete mera effektivt genom att mata in ert avfall genom en vägganslutning som matar från insidan av byggnaden till utsidan till komprimatorn.

Töm dina kärl direkt in i  komprimatorn

Integrera en automatiskt kärlvändare för snabb och säker tömning av kärl. På grund av den speciella konstruktionen kan lådor och avfallskärl med olika dimensioner enkelt tömmas.

Styrskenor gör det lätt att placera behållaren till pressenheten

Få snabb och exakt återplacering av behållaren till pressenheten varje gång med styrskenor.

 

Optimera ditt avfallsflöde och därmed kostnaderna

komplettera med en PRESTO nedmatare/kartongrivare,det ökar kapaciteten per timme. Perfekt vid tömning av behållare, med kartong i stora storlekar eller stora lådor. Strimlad kartong är lättare att komprimera och optimerar er lastvikt i behållaren.

Köp eller hyra?

 1. Köp - du äger den.
 2. Hyr - för en tidsbegränsad period.

Du kan alltid kombinera med servicepaket för enkel administration.

Läs mer

Service & underhåll

Rätt servicenivå är nyckeln till låg driftskostnad över tiden.

Vi rekommenderar att du gör ett serviceavtal för att skydda din investering. Kontakta oss, vi erbjuder flera servicepaket.

Läs mer

Vem använder våra stationära skruv komprimatorer?

Många typer av kunder använder våra mobila kompaktorer för avfallshantering:

Detaljhandel

Webshop - Egen distribution

Disribution och lager

Industri och tillverkning

Snabbmatskedjor

Återvinningsstaioner

Avfallshanteringsföretag

Offentliga sektorn


Frågor om stationära skruv komprimatorer

Om du behöver en statisk komprimerare eller en mobil komprimerare beror på ett antal faktorer. Du behöver ta hänsyn till mängden avfallsmaterial, interna arbetsrutiner, utrymme för en komprimeringslösning, och om systemet ska byggas in i en befintlig anläggning.

Innan du installerar din statiska komprimerare eller skruvkomprimerare måste göra vissa anpassningar av fastigheten eller arbetsplatsen.

Komprimeraren måste installeras på plan och fast mark. Pressenheten måste installeras ordentligt vilket innebär att den måste fästas i ett betongunderlag eller i själva byggnationen med skruvförband.

Du måste också lägga ut styrskenor i golvet för att se till att behållarenheten står korrekt på pressenheten. Slutligen måste du kontrollera att du har rätt elektrisk anslutning.

Vårt erfarna team av konsulter kan hjälpa dig att klargöra vad du behöver ta hänsyn till och vad du behöver förbereda för att få bästa start med din komprimerare.

En skruvkomprimerare eller matarskruvkomprimerare består av en stor roterande matarskruv mellan en inmatare, eller ett iläggningsmagasin, och avfallsbehållaren. Fast avfall matas in i magasinet varefter skruven krossar materialet och drar in det i behållaren.


Frågor? Kom i kontakt idag

Leif Østergaard Bork.

Interim Country Manager

phone+45 3066 5504

mailleb@bramidan.dk

Leif Østergaard Bork.

Fyll i formuläret och vi kommer att kontakta dig.

keyboard_arrow_up