Hur fungerar stationär komprimator SHD-RHD-SAN?

 1. Fyll ditt avfall i inkastöppningen.
 2. En horisontell pressplatta komprimerar ditt avfall.
 3. Du meddelas när komprimatorcontainern är full.
 4. Din återvinnarehämtar behållarenheten.
 5. Den tomma behållaren returneras till sin plats.

Modeller i serien

SHD

Lång design 3400-7180 mm (ex. Behållare)
Tryckkraft 30-40 T
Behållarens volym 16-30 m3

file_download Broschyr
file_download Datablad
file_download Datablad

RHD

Kort design 1970-3200 mm (ex. Behållare)
Tryckkraft 30-40 T
Behållarens volym 16-30 m3

file_download Broschyr
file_download Datablad

SAN

Kort design 2520 mm (ex. Behållare)
Tryckkraft 29 T
Behållarens volym 16-30 m3

file_download Broschyr
file_download Datablad

Komprimatorer SHD-RHD-SAN är säker och enkel att använda

Vår utrustning har högsta säkerhetsnivå
Förnjut dig inte med mindre

Spara pengar - uppdatera gammal utrustning med ny teknologi

Med en BRA-IN ™  Link från Bramidan kan du komma åt din utrustning, både ny och gammal. Detta innebär stora besparingar inom service och transport. Observera att detta kräver en årlig prenumeration med ett SIM-kort, som köps separat eller ingår i ditt servicepaket.

 • stopGPS-lokalisering, inkl. batteribackup.
 • stopAutomatisk upphämtning baserat på fyllnadshastighet.
 • stopMaskinfel / servicevarning via e-mail aviseringar.
 • stopVarierande meddelanden gällande fyllnadsnivå beroende på veckodag.
 • stopIntelligent styrenhet säkerställer optimal fyllnad.

file_download Brochure - BRA-IN Link


Tillbehör

Mata din komprimator genom en vägganslutning

Gör ert arbete mera effektivt genom att mata in ert avfall genom en vägganslutning som matar från insidan av byggnaden till utsidan till komprimatorn.

Töm dina kärl direkt in i  komprimatorn

Integrera en automatiskt kärlvändare för snabb och säker tömning av kärl. På grund av den speciella konstruktionen kan lådor och avfallskärl med olika dimensioner enkelt tömmas.

Styrskenor gör det lätt att placera behållaren till pressenheten

Få snabb och exaktåter placering av behållaren till pressenheten varje gång med styrskenor.

Förkomprimeringsskiva ökar lastvikten i din behållare

Tvåstegs komprimering. Skivan förkomprimerar materialet innan det går in i behållaren. Detta tar bort luftfickor från materialet för en bättre komprimering.

Köp eller hyra?

 1. Köp - du äger den.
 2. Hyr - för en tidsbegränsad period.

Du kan alltid kombinera med servicepaket för enkel administration.

Läs mer

Service & underhåll

Rätt servicenivå är nyckeln till låg driftskostnad över tiden.

Vi rekommenderar att du gör ett serviceavtal för att skydda din investering. Kontakta oss, vi erbjuder flera servicepaket.

Läs mer

Vem använder våra stationär komprimatorer?

Många typer av kunder använder våra stationära komprimatorer för avfallshantering:

Detaljhandel

Webshop - Egen distribution

Disribution och lager

Industri och tillverkning

Snabbmatskedjor

Återvinningsstaioner

Avfallshanteringsföretag

Offentliga sektorn


Frågor om Stationära komprimatorer

Eftersom den består av två separata enheter är kapaciteten i behållaren cirka 50 % större i en statisk komprimerare än i en mobil komprimerare. Detta gör den statiska komprimeraren lämplig för hantering av mycket stora mängder avfall. Med en statisk komprimerare blir kontinuerlig matning också möjligt, eftersom en ny behållare alltid sätts in när en full behållare tas bort. Detta eliminerar väntetiden och minimerar avfallshögar.

En annan fördel med den statiska behållaren är att den kan byggas in i en befintlig byggnad eller placeras på en arbetsplats som redan har tråg, matare och lösningar för automation.

Om du behöver en statisk komprimerare eller en mobil komprimerare beror på ett antal faktorer. Du behöver ta hänsyn till mängden avfallsmaterial, interna arbetsrutiner, utrymme för en komprimeringslösning, och om systemet ska byggas in i en befintlig anläggning.

Innan du installerar din statiska komprimerare eller skruvkomprimerare måste göra vissa anpassningar av fastigheten eller arbetsplatsen.

Komprimeraren måste installeras på plan och fast mark. Pressenheten måste installeras ordentligt vilket innebär att den måste fästas i ett betongunderlag eller i själva byggnationen med skruvförband.

Du måste också lägga ut styrskenor i golvet för att se till att behållarenheten står korrekt på pressenheten. Slutligen måste du kontrollera att du har rätt elektrisk anslutning.

Vårt erfarna team av konsulter kan hjälpa dig att klargöra vad du behöver ta hänsyn till och vad du behöver förbereda för att få bästa start med din komprimerare.


Frågor? Kom i kontakt idag

Leif Østergaard Bork.

Interim Country Manager

phone+45 3066 5504

mailleb@bramidan.dk

Leif Østergaard Bork.

Fyll i formuläret och vi kommer att kontakta dig.

keyboard_arrow_up