Hur fungerar mobil komprimator HG-HGS-HA-HAN?

  1. Fyll avfall i presskammaren.
  2. En horisontell pressplatta komprimerar ditt avfall.
  3. Fortsätt tills maskinen visar en 100% full signal.
  4. Din återvinnare hämtar hela enheten för tömning.
  5. Den tomma mobila komprimator returneras till sin plats.

Modeller inom detta sortiment

HG

Lastväxlarunderrede
Std inkastöppning
16-24 m3 volym

file_download Broschyr
file_download Datablad

HGS

Lastväxlar underrede
Stor inkastöppning
16-24 m3 volym

file_download Broschyr
file_download Datablad

HA

Liftdumper komprimator
Stor inkastöppning
6-12 m3 volym

file_download Broschyr
file_download Datablad

HAN

Liftdumper komprimator
Std inkastöppning
6-12 m3 volym

file_download Broschyr
file_download Datablad

Modell HGS18 F

En flexibel mobil komprimator lösning. Lämplig för i fyllning från lastkaj eller mark.

  • stop En komprimator - flexibla inkast alternativ
  • stop Storlek: 18 m3
  • stop För många typer av avfall

Läs mer om modell HGS 18F

BRA-IN-kontrollenhet ger optimal användning

Alla nya maskiner levereras som standard med BRA-IN kontroll- och kommunikationsenhet. Det garanterar minimalt stillestånd och utnyttjar din komprimatorns kapacitet på bästa sätt. Detta görs med lägsta möjliga energiförbrukning. Du kan ställa in för automatisk upphämtning beroende på fyllnadsnivåer och fjärrsupport för service, och samtidigt får du tillgång till vår BRA-IN-webbportal.

25%

Mindre strömförbrukning

15%

Mer avfall per last

15%

Sparade transporter*

*Alla siffror är baserade på aktuella fall. Egna villkor gäller och SIM-prenumeration krävs.

Komprimatorer HG-HGS-HA-HAN är säker och enkel att använda

Vår utrustning har högsta säkerhetsnivå
Förnjut dig inte med mindre


Tillbehör

Fyllning inifrån/genom vägg

Anslut din insamling direkt till din komprimator. Använd ett väggshakt som inmatningskanal för ditt återvinnigsbara material/avfall och kasta det genom ett hål i väggen.

Kärlvändare för en enklare tömning av era avfallskärl

Lyft och töm dina kärl i komprimatorn. Tippsystemet finns i integrerade, stationära eller rörliga versioner

Styrskenor för korrekt återplacering av er komprimator

Se till att din mobila komprimator återplaceras korrekt på sin plats med styrskenor på marken. Komprimatorn returneras då alltid till rätt position efter tömning.

Intelligent vägningssystem gör att du kan räkna ut på grund av vikt

Registrera och fakturera enskilda användare för den exakta slängda mängd avfall. Komprimatorn är installerad på en våg som vägerr den ifyllda mängden avfall/återvinningsmaterial före komprimering.

Köp eller hyra?

  1. Köp - du äger den.
  2. Hyr - för en tidsbegränsad period.

Du kan alltid kombinera med servicepaket för enkel administration.

Läs mer

Service & underhåll

Rätt servicenivå är nyckeln till låg driftskostnad över tiden.

Vi rekommenderar att du gör ett serviceavtal för att skydda din investering. Kontakta oss, vi erbjuder flera servicepaket.

Läs mer

Vem använder våra mobila kompaktorer?

Många typer av kunder använder våra mobila kompaktorer för avfallshantering:

Detaljhandeln

Webshop - Egen distribution

Disribution och lager

Industri och tillverkning

Snabbmatskedjor

Återvinningsstaioner

Avfallshanteringsföretag

Offentliga sektorn


Frågor om mobila kompaktorer

Som namnet antyder är det en maskin som pressar samman avfall. De är stora och tunga maskiner som klarar blandat avfall i stora mängder – flera ton åt gången – och komprimera avfallet till mindre och mycket mer inneslutna mängder.

Komprimeraren består av en pressenhet och en uppsamlarenhet. Pressen komprimerar avfallet och skjuter det horisontellt in i behållaren. När komprimeraren är full hämtas behållaren upp. Beroende på material transporteras det sedan till en återvinningsstation eller förbränningsanläggning.

Komprimeringsmaskiner finns i flera olika storlekar och varianter beroende på typ av material och mängd/volym avfall som maskinen ska bearbeta.

Med en mobil komprimerare behövs inga ändringar av bärande konstruktioner på arbetsplatsen. Du ansluter helt enkelt maskinen till den lokala strömförsörjningen och den är redo att användas.

Därmed är den mobila komprimeraren en flexibel lösning som kan integreras i valfri omgivning – även under en begränsad tidsperiod.

En komprimerare är mycket säker att använda och kräver inga särskilda färdigheter. Alla komprimerare är tillförlitliga och har testats noggrant för att säkerställa att de uppfyller högsta säkerhetsstandarder.

Alla kan ladda maskinen säkert. Alla mekaniska och elektriska delar sitter inuti maskinen, utom räckhåll för användare. Dessutom finns flera säkerhetsanordningar som skyddar användaren. Manöverpanelen sitter på maskinens utsida så att användaren lätt kan starta maskinen. Det finns också ett nödstopp på manöverpanelen som du kan nå snabbt och enkelt.
Våra komprimerare tillverkas av vår betrodda tyska samarbetspartner Presto. Presto har över 50 års erfarenhet på miljöteknikområdet och deras produkter är väl etablerade i branschen.
Samtliga produkter har EU:s CE-märkning och uppfyller de väsentliga kraven för hälsa och säkerhet enligt reglerna inom Europeiska Unionen. Dessutom är två maskingrupper certifierade enligt GS, Geprüfte Sicherheit, vilket innebär att deras säkerhet har testats av en statsgodkänd oberoende provningsanstalt i Tyskland.
Företaget Presto är certifierat enligt ISO 9001 och SmS, Sicherheit mit System, vilket betyder att företaget bedömer och beaktar kvaliteten och säkerhetskraven hos deras kunder plus kraven i gällande standard.
Detta är din garanti att alla Presto-produkter alltid uppfyller eller överträffar de högsta säkerhetskraven.


Frågor? Kom i kontakt idag

Leif Østergaard Bork.

Interim Country Manager

phone+45 3066 5504

mailleb@bramidan.dk

Leif Østergaard Bork.

Fyll i formuläret och vi kommer att kontakta dig.

keyboard_arrow_up