FAQ's - vertikala balpressar

Det här är de vanliga frågorna om våra vertikala balpressar:

En vertikal balpress är en maskin som använder extrem kraft för att komprimera löst avfallsmaterial till en sammanpressad bunt, eller bal.

Du lägger in lös papp eller mjukt plastavfall till balpressen genom påfyllningsöppningen. Inuti maskinen finns en kraftig tryckplatta som trycker ned materialet. Hållare i kammaren hindrar materialet från att expandera och håller ned avfallsmaterialet när det inte står under tryck. Detta gör balen så kompakt och tät som möjligt.

Du fortsätter mata in avfall i balpressen tills du har tillräcklig mängd komprimerat material för att skapa en bal. Balen lindas manuellt med plast- eller plåtband. Balar finns i olika storlekar och vikter beroende på balpressens storlek.

Med en balpress kan du sortera ditt avfall direkt vid källan. Balpressar är också lätta att hantera och tar upp litet utrymme. De underlättar också transport och avfallshantering.

Vi erbjuder en mängd olika balpresstyper för individuella behov, beroende på avfallstyp, volym, storlek och enkel användning.

Våra specialister kan ge råd om vilken typ av balpress som stämmer bäst överens med ditt företags behov. Kontakta en medlem i vårt team för ytterligare information.

Olika balpressmodeller kan hantera olika typer av avfallsströmmar – och du kanske blir förvånad när du ser vilka typer av avfall som du kan lägga in i en lämplig balpress.

Vi levererar balpressar som pressar samman:

• Papp och papper
• Mjuk plast och plastförpackningar
• PET-flaskor i plast
• Plasttråg och behållare
• Aluminium och folie, burkar
• Fibermaterial, t.ex. bomull och ull
• Fat och tunnor
• Expanderad plast (EPS)
• Allmänt produktionsavfall
• Strimlat avfall

Fråga våra säljkonsulter om en balpresslösning för dina specifika avfallsströmmar.

Vilken typ av utrustning du behöver beror på ett antal faktorer: Hur mycket avfall du genererar (cirka) varje dag, vilket material det är, och volymen hos materialet. Nästa steg är att ta reda på hur mycket utrymme du har för en avfallslösning.

Den här informationen, kombinerat med företagets struktur och interna arbetsprocesser, utgör grunden för de skräddarsydda avfallssystem som vi tar fram för dig och ditt företag.

Vårt engagerade specialistteam kan hjälpa dig med det här beslutet.

Balpressarna i B-serien är avsedda för komprimering av papp, papper och torr mjukplast. Alla balpressar i B-serien kännetecknas av en klassisk design med cylindrarna ovanpå.

Balpressarna i X-serien är avsedda för tunga uppgifter och klarar diverse typer av material. Dessa balpressar har låg totalvikt tack vare tvärgående cylindrar, vilket gör installationen enkel och smidig. Våra balpressar i X-serien har den lägsta bullernivån på marknaden – en bra bonus för anställda och deras arbetsmiljö.

Balpressarna i B-serien kan pressa papp, papper och torr mjukplast.

Vi rekommenderar alltid att du rådgör med en medlem av vårt säljteam innan du börjar komprimera andra material i balpressen.

Våra balpressar i X-serien kan pressa många olika material. Förutom papp, papper och torr mjukplast kan de också användas för stora påsar, plastflaskor (PET), expanderbar plast, aluminium och tennburkar.

Kontakta vårt säljteam innan du pressar andra material i din balpress.

Ja. Vi erbjuder balpressar med en automatisk lucklösning.

Den automatiska luckan är en unik skjutlucka som stängs och öppnas automatiskt efter varje presscykel. När du är klar med att fylla på material i kammaren trycker du bara på knappen för att starta maskinen. Luckan stängs automatiskt och öppnas på nytt när presscykeln är slutförd.

På det här sättet hålls den övre luckan öppen och är alltid redo för ny påfyllning. Du kan då fylla på avfallet snabbt och rationellt utan att behöva öppna luckan manuellt när du har händerna fulla.

Vår klafflucka är specialutvecklad för hantering av PET-flaskor.

Klaffluckan fungerar som en inmatningsplats för flaskorna och du kan lätt kasta flaskorna direkt in i balpressen, antingen separat eller i hela säckar.

Vi har olika lösningar som inte öppnas utåt. Den vertikala luckan för våra balpressar i B-serien är manuell och öppnas lodrätt uppåt vilket ger dig mer utrymme runt balpressen – och fri åtkomst till kammaren från båda sidorna.

Den automatiska skjutluckan för våra balpressar i X-serien är helautomatisk och öppnas vertikalt nedåt. Den stannar i öppet läge och är en utmärkt lösning för snabb och enkel påfyllning.

Dessa luckor passar perfekt om du behöver placera balpressen i smala utrymmen.

För papp och plast med låg densitet kan du i regel pressa samman materialet 10:1.

Ja, modellerna B3 och B4 är rätt maskiner för dessa uppgifter. Vi kan ställa in maskinen så att den gör små balar som inte är tyngre än 25-30 kg.

Våra stora balpressar – modellerna B30 Wide, B50, X50 och B50 XL – skapar balar som kan väga 400 kilo, beroende på avfallsmaterial.

Våra maskiner har inte någon inbyggd våg. Balstorleken och balvikten varierar dock inte mycket och är i regel densamma.

Vi erbjuder dessutom vårt övervakningssystem BRA-IN där du kan se balpressens produktion och skapa rapporter som visar att du uppfyller alla återvinningskrav. Därmed vet du hur stora balar och hur många balar du producerar varje vecka eller månad.

Ja, men övriga färger är specialbeställningar och priserna kommer att vara högre.

Färgen på våra balpressar är också en säkerhetsfunktion. Enligt grundläggande biopsykologi fångar den gula färgen vår uppmärksamhet mer någon annan färg. Balpressarnas gula färg gör dem mycket lätta att se i alla arbetsmiljöer, vilket minskar risken för olyckor.

Våra balpressar är generellt mycket tystgående. De kan placeras direkt i arbetsmiljön utan några negativa effekter.

Ljudnivån är mycket låg i våra balpressar i B-serien. De överskrider aldrig 57-68 decibel – motsvarande ett luftkonditioneringssystem eller en dammsugare.

Om du behöver ännu lägre ljudnivåer bör du prova våra balpressar i X-serien. De har extra låg ljudnivå som aldrig överskrider 59 decibel. Detta är samma nivå som normal samtalston.

Balens storlek och vikt beror på avfallstyp och även på balpressens storlek.

Våra små balpressar gör balar som är mycket smidiga att hantera. Balpressar modell B3 och B4 kan ställas in på att göra balar som inte är tyngre än 25-30 kg.

Balar från våra små balpressar väger 30-100 kg (för papp) och 40-130 kg (för plast). Sådana balar kan lätt tas bort från balpressen med en vagn. Du matar helt enkelt ut balen på vagnen varefter den kan flyttas.

Balar tillverkade av maskiner i vår orange serie medelstora balpressar får plats på en EUR-pall i standardstorlek. De väger 200-350 kg (pappbalar) och 250-450 kg (plastbalar), och de flyttas med palltruck eller gaffeltruck.

Våra stora balpressar pressar balar med vikter på 375-600 kg (papp) och 400-650 kg (plast).
De exakta måtten på balarna återfinns i maskinens specifikationer.

keyboard_arrow_up