FAQ's - komprimatorer

Vanliga frågor om våra kompressorer är bland dessa:

Som namnet antyder är det en maskin som pressar samman avfall. De är stora och tunga maskiner som klarar blandat avfall i stora mängder – flera ton åt gången – och komprimera avfallet till mindre och mycket mer inneslutna mängder.

Komprimeraren består av en pressenhet och en uppsamlarenhet. Pressen komprimerar avfallet och skjuter det horisontellt in i behållaren. När komprimeraren är full hämtas behållaren upp. Beroende på material transporteras det sedan till en återvinningsstation eller förbränningsanläggning.

Komprimeringsmaskiner finns i flera olika storlekar och varianter beroende på typ av material och mängd/volym avfall som maskinen ska bearbeta.

Hos den statiska komprimeraren stannar pressenheten kvar på arbetsplatsen och på den mobila enheten följer pressen med behållaren.

Statisk komprimerare
En statisk komprimerare är avsedd att stanna på arbetsplatsen. Pressenheten och behållarenheten är separata enheter och pressenheten är fäst vid ett betongfundament med skruvförband.

Behållaren är fäst vid pressenheten med spärranordningar. När behållaren är full hämtas den upp för tömning och en ny behållare sätts fast på pressenheten.

Statiska komprimerare är mycket lämpliga för stora mängder av avfall och i situationer där påfyllning måste ske oavbrutet.

Mobil komprimerare
I en mobil komprimerare är pressenheten integrerad med behållaren. Det betyder att hela enheten hämtas upp för tömning när den är full.

En mobil komprimerare är oftast något mindre och har lägre kapacitet än en statisk komprimerare, eftersom den måste vara lätt att plocka upp och transportera på lastbil.

En mobil komprimerare passar för uppgifter i begränsade utrymmen. De kan hantera olika återvinningsmaterial inklusive papp, papper, plast, brännbart avfall eller organiskt avfall.

Hos den statiska komprimeraren stannar pressenheten kvar på arbetsplatsen och på den mobila enheten sitter pressen på behållaren.

En statisk komprimerare består av två separata enheter – pressen och behållaren. Pressenheten är fastskruvad i ett betongfundament och stannar på arbetsplatsen.

I en mobil komprimerare är pressenheten integrerad med behållaren. Det betyder att både behållaren och pressen hämtas upp för tömning.

Eftersom den består av två separata enheter är kapaciteten i behållaren cirka 50 % större i en statisk komprimerare än i en mobil komprimerare. Detta gör den statiska komprimeraren lämplig för hantering av mycket stora mängder avfall. Med en statisk komprimerare blir kontinuerlig matning också möjligt, eftersom en ny behållare alltid sätts in när en full behållare tas bort. Detta eliminerar väntetiden och minimerar avfallshögar.

En annan fördel med den statiska behållaren är att den kan byggas in i en befintlig byggnad eller placeras på en arbetsplats som redan har tråg, matare och lösningar för automation.

Med en mobil komprimerare behövs inga ändringar av bärande konstruktioner på arbetsplatsen. Du ansluter helt enkelt maskinen till den lokala strömförsörjningen och den är redo att användas.

Därmed är den mobila komprimeraren en flexibel lösning som kan integreras i valfri omgivning – även under en begränsad tidsperiod.

Om du behöver en statisk komprimerare eller en mobil komprimerare beror på ett antal faktorer. Du behöver ta hänsyn till mängden avfallsmaterial, interna arbetsrutiner, utrymme för en komprimeringslösning, och om systemet ska byggas in i en befintlig anläggning.

En komprimerare använder en kraftfull tryckplatta för att pressa samman avfallet horisontellt till en behållare.

En skruvkomprimerare, som ibland beskrivs som en matarskruvskomprimerare, kombinerar krossning och komprimering. Den är utbyggd med en kraftig roterande skruv, eller matarskruv. Skruven använder kraftfulla rotationer för att krossa och komprimera materialet. Den roterande skruven drar in materialet i behållaren.

Skruvkomprimeraren är särskilt lämpad för hantering av skrymmande material som t.ex. papp och trä.

Vid jämförelse med vanliga komprimerare kan avfallet förväntas pressas samman med upp till 60 % mer i en skruvkomprimerare.

Ja, det går bra. Alla våra komprimerare finns i RAL-standardfärger. De är lackerade med en hållbar bly- och kromatfri lack.

Deras stora och släta ytor ger dessutom gott om utrymme för företagslogotyper.

Det beror på komprimeraren. En tumregel är att du kan använda en komprimerare för att pressa alla mjuka material. Exempel på mjuka material innefattar papp, rivet papper, tidningspapper, papperspåsar, mjuk torr plast, samt PET-flaskor.

Det finns också komprimerare för våtavfall, polystyren, EPS och trä.

Vi rekommenderar alltid att du rådfrågar oss om du vill använda en komprimerare för andra material än rekommenderade material eller de som anges i listan.

Ja, du kan installera komprimeraren utomhus. Våra komprimerare har konstruerats för att stå emot alla slags väder. Deras robusta och helsvetsade stålkonstruktion förhindrar rost. De är dessutom behandlade med en hållbar kvalitetslack som hindrar flagning och rost. Alla mekaniska och elektriska delar är skyddade mot slitage inuti maskinen.

En komprimerare är mycket säker att använda och kräver inga särskilda färdigheter. Alla komprimerare är tillförlitliga och har testats noggrant för att säkerställa att de uppfyller högsta säkerhetsstandarder.

Alla kan ladda maskinen säkert. Alla mekaniska och elektriska delar sitter inuti maskinen, utom räckhåll för användare. Dessutom finns flera säkerhetsanordningar som skyddar användaren. Manöverpanelen sitter på maskinens utsida så att användaren lätt kan starta maskinen. Det finns också ett nödstopp på manöverpanelen som du kan nå snabbt och enkelt.
Våra komprimerare tillverkas av vår betrodda tyska samarbetspartner Presto. Presto har över 50 års erfarenhet på miljöteknikområdet och deras produkter är väl etablerade i branschen.
Samtliga produkter har EU:s CE-märkning och uppfyller de väsentliga kraven för hälsa och säkerhet enligt reglerna inom Europeiska Unionen. Dessutom är två maskingrupper certifierade enligt GS, Geprüfte Sicherheit, vilket innebär att deras säkerhet har testats av en statsgodkänd oberoende provningsanstalt i Tyskland.
Företaget Presto är certifierat enligt ISO 9001 och SmS, Sicherheit mit System, vilket betyder att företaget bedömer och beaktar kvaliteten och säkerhetskraven hos deras kunder plus kraven i gällande standard.
Detta är din garanti att alla Presto-produkter alltid uppfyller eller överträffar de högsta säkerhetskraven.

En komprimerare är mycket säker att använda och kräver inga särskilda färdigheter. Alla våra komprimerare är noggrant testade för att säkerställa att de uppfyller de strängaste säkerhetsstandarderna. Dessutom sitter alla mekaniska och elektriska delar inuti maskinen – utom räckhåll för användare. Manöverpanelen sitter på maskinens utsida så att användaren lätt kan starta maskinen. Det finns också ett nödstopp på manöverpanelen som du kan nå snabbt och enkelt.

Nej, underhåll och service ska utföras av en professionell servicetekniker.

Nej, det gör den inte. Våra komprimerare är hållbara och konstruerade för lång livslängd.

Maskinerna kräver bara en årlig och lagstadgad säkerhetskontroll. Under servicekontrollen kommer serviceteknikern att säkerställa att din utrustning uppfyller gällande regelverk avseende säkerhet och funktioner.

Vi erbjuder ett professionellt serviceprogram som är framtaget för att uppfylla individuella behov hos våra kunder, inklusive flexibla serviceavtal. Med ett serviceavtal har du alltid en uppdaterad och användarvänlig maskin med den senaste tekniken.

Våra komprimerare använder 3 L/N/PE, 400 V, 50 Hz som standard.

Statiska och mobila komprimerare använder 16-32 ampere. Skruvkomprimerarna använder i regel 63 ampere.

Du kan kontrollera den nödvändiga strömförsörjningen för varje komprimerare i produktens tekniska specifikationer.

Installation av en mobil komprimerare kräver inga strukturmässiga eller arbetsplatsmässiga anpassningar och kraven på fundamentet är minimala. Allt som krävs före användning är de nödvändiga elektriska anslutningarna. Det är bara att koppla in så är utrustningen klar för användning.

Innan du installerar din statiska komprimerare eller skruvkomprimerare måste göra vissa anpassningar av fastigheten eller arbetsplatsen.

Komprimeraren måste installeras på plan och fast mark. Pressenheten måste installeras ordentligt vilket innebär att den måste fästas i ett betongunderlag eller i själva byggnationen med skruvförband.

Du måste också lägga ut styrskenor i golvet för att se till att behållarenheten står korrekt på pressenheten. Slutligen måste du kontrollera att du har rätt elektrisk anslutning.

Vårt erfarna team av konsulter kan hjälpa dig att klargöra vad du behöver ta hänsyn till och vad du behöver förbereda för att få bästa start med din komprimerare.

Ja, det kan du. Om din komprimerare placeras någonstans som är öppet för allmänheten kan du förhindra obehöriga personer från att använda utrustningen, genom ett digitalt autolås. Låset förhindrar människor från att kasta in skräp i komprimeraren och köra en presscykel.

Låset kan regleras med en PIN-kod eller en nyckeltagg. Endast du och de personer som har PIN-koden eller en nyckeltagg kan använda komprimeraren.

Ett digitalt autolås kan vara en god idé om många människor har tillgång till komprimeraren, om komprimeraren lämnas utan tillsyn, eller om människor har tillgång till komprimeraren under dygnets alla timmar.

Det finns inget enkelt svar på den här frågan. Komprimerare är konstruerade för att hantera stora mängder avfall, men det kan också finnas andra anledningar att välja en komprimeringslösning.

När vi bedömer situationen tittar vi på företagets storlek, interna arbetsstrukturer och processer, rutiner för avfallshantering, ditt arbetsflöde, tiden som åtgår för avfallshanteringen, och din aktuella lösning.

Alla dessa data hjälper oss fastställa bästa lösning för att spara tid och pengar på avfallshanteringen.

En komprimerare är mycket lätt att använda. Lägg in ditt avfall i maskinen och tryck på startknappen (beroende på lösning). Maskinen kör en presscykel eller vänta på att presscykeln startar automatiskt.

Ja. Vi erbjuder mycket flexibla hyresavtal och det finns kortsiktiga och långsiktiga hyresavtal.

Efter hyresperioden kan du antingen förlänga hyresperioden, köpa maskinen, eller ge den tillbaka till oss.
För att få ut mesta möjliga av din komprimerare och för att hålla total kontroll på dina utgifter kan du lägga till ett serviceavtal. Serviceavtalet kan vara en årlig servicekontroll eller ett full-serviceavtal genom hela hyresperioden.

Kontakta en av våra säljkonsulter för att lära dig mer om våra flexibla möjligheter att hyra en komprimerare.

När avfallet har komprimerats förvaras det i behållaren intill. När komprimeraren är full hämtas behållaren upp av avfallsuppsamlaren och töms innan den fästs igen.

Det beror på storlek och modell, men mobila komprimerare väger mellan 4 500–5 250 kg i standardutförandet.

Specialkomprimerare för våtavfall, modellerna PHR och PSR, väger mellan 2 750 och 4 350 kg.

Exakt vikt för en mobil komprimerare anges i produktens tekniska specifikationer.

Ja, vi erbjuder mobila komprimerare i specialutförande för organiskt avfall, t.ex. matavfall. Organiskt avfall kan ge otrevlig lukt eller läcka genom dörrar och luckor.

Våra mobila komprimerare PHR och PSR är specialkonstruerade för att komprimera organiskt, fuktigt eller kommersiellt avfall som liknar hushållsavfall.

Pressplattan i dessa komprimerare är självrensande vilket motverkar lukt och luckor/dörrar är tätade för att förhindra stänk och läckage.

Våra statiska komprimerare och skruvkomprimerare kan integreras sömlöst i befintliga avfallshanterings- eller produktionsanläggningar och kan anslutas till automatiska processlinjer.

Rådgör med en medlem av vårt team när du vill veta mer om alternativ för automatisering av avfallshanteringen

Det är fullt möjligt att bygga in en statisk komprimerare eller skruvkomprimerare i en byggnad, t.ex. med ett väggmagasin som kan fyllas på inomhus, varpå avfallet leds direkt till komprimeraren. Detta kan vara en fördel om du genererar stora mängder avfall inomhus. Med ett väggmagasin blir avfallshanteringen smidig eftersom du inte behöver gå ut för att lägga avfallet i komprimeraren.

Tala med någon av våra konsulter om du vill veta mer om hur du kan effektivisera avfallshanteringen.

En skruvkomprimerare eller matarskruvkomprimerare består av en stor roterande matarskruv mellan en inmatare, eller ett iläggningsmagasin, och avfallsbehållaren. Fast avfall matas in i magasinet varefter skruven krossar materialet och drar in det i behållaren.

Ja – en skruvkomprimerare är byggd för just skrymmande avfall! Den kraftfulla skruven krossar även stora och klumpiga material utan problem. Skruvkomprimeraren kan också hantera expanderbart material.

Genom att krossa materialet innan det komprimeras får du en mycket högre sammanpressning.

Ja, det kan du. Vilken typ av komprimerare som krävs beror dock på trämaterialets form och volym.

Tala med oss innan du använder din komprimerare för trä eller andra hårda och skrymmande material.

Ja, det går bra. Skruven krossar materialet effektivt till små fragment och säkerställer att det skrymmande materialet inte fastnar eller stoppar mataren.

Du behöver inte vänta på att presscykeln ska slutföras – vilket kan ta upp till en minut – tack vare skruvens kontinuerliga drift. En skruvkomprimerare är idealisk för snabb upprensning eftersom det inte finns något väntetid.

Det finns flera fördelar med att dränera avfallet.

Kostnadsbesparingar och avkastning

Du kan sänka dina kostnader för avfallshantering betydligt om du dränerar avfallet.

Fuktigt och vått avfall är mycket tungt. Dränering av vätskor minskar vikten och densiteten på avfallet. Ditt avfall tar upp mindre utrymme – och tack vare detta kan du använda mindre komprimerare samt färre och mindre behållare för att förvara avfallet. Du kan också minska antalet avfallets uppsamlingspunkter betydligt, eftersom du kan lagra mycket mer avfall på plats.

Resultatet är en omedelbar positiv effekt på dina kostnader för avfallshantering.

De dränerade vätskorna kan samlas upp och säljas till tillverkare av biomassa och konverteras till biobränsle. Biomassa är bränsle som har utvecklats av organiska material. Det är en förnybar och hållbar källa som används för att generera elektricitet eller andra former av energi.

Genom att sälja restvätska som biomassa kan hjälpa dig att göra vinst på avfallet. Detta ökar avskrivningen för din utrustning.

Förbränning

Dränerat material är lättare att bearbeta genom förbränning. Förbränning är processen att bränna avfall för att återvinna energi. Energi från förbränningen används för elektricitet och fjärrvärme. Vått avfall försvagar förbränningsprocessen och energin frigörs inte lika väl om avfallet är torrt.

 

Du får flera fördelar genom att dränera avfallet. Första och främst är vått avfall mycket tungt. Dränering innebär att du sänker vikten, densitet och massa. Tack vare detta kan du använda mindre komprimerare samt färre och mindre behållare för att förvara avfallet. Detta innebär i princip en minskning av antalet upphämtningspunkter för av avfallsmaterial.

Dessutom är vått avfall svårt att bearbeta genom förbränning. Förbränning är processen att bränna avfall för att återvinna energi. Vått avfall försvagar förbränningsprocessen och energin frigörs inte lika väl för torrt avfall. Vissa regeringar förbjuder till och med vått, fuktigt och odränerat avfall på förbränningsanläggningar.

Vått avfall är svårt att bränna, eller förbränna, av två anledningar: ånga och kylning.

Ånga
När vatten kokar skapas ånga. Ångan pressar bort syre runt flamman. När flamman har mindre syre för förbränningen kommer den till slut att kvävas.

Kylning
Kylningen sänker materialets förbränningstemperatur och antändningstemperatur. Antändningstemperatur är temperaturen där materialet börjar förbrännas.

Vatten förändras också vid en ”antändningstemperatur” på 100 grader Celsius. Detta är naturligtvis kokpunkten. De flesta fasta material har antändningstemperaturer som är mycket högre och de kommer inte att förbrännas vid 100 grader Celsius.

Eftersom vatten har den lägsta antändningstemperaturen av alla materialen i materialhögen (100 grader Celsius) kommer temperaturen i avfallshögen inte att överstiga 100 grader Celsius förrän allt vatten har förångats. Detta är kylningsprincipen.

100 grader Celsius är dock alldeles för lågt för att något annat material ska förbrännas. Övriga material kommer då inte att förbrännas förrän allt vatten är borta och temperaturen i materialhögen stiger.

Om mer vått avfall läggs överst på högen kommer förbränningsanläggningen inte att utnyttjas fullt ut.

Lagarna i vissa länder förbjuder vått, fuktigt och odränerat avfall i förbränningsanläggningar.

Genom att dränera ditt avfall minskar du mängden vatten och underlättar förbränningen på förbränningsanläggningen.

Vått avfall är svårt att bränna av två anledningar: ånga och kylning.

När vatten kokar bildas ånga. Ångan pressar bort syre runt flamman. När flamman har mindre syre för förbränningen kommer den till slut att kvävas.

Kylningen sänker materialets förbränningstemperatur. Vatten kokar och förångas vid 100 grader Celsius. De flesta material behöver mycket högre temperatur för att förbrännas. Eftersom vatten har den lägsta förbränningstemperaturen kommer temperaturen inte att stiga över 100 grader Celsius förrän vattnet har förångats. Detta betyder att andra material inte kommer att brinna ordentligt om det fortfarande finns vatten i materialet.

Ett resultat av detta är att förbränningsprocessen aldrig kan utnyttjas fullt ut om avfallet är vått.

Det finns särskilda skruvkomprimerare för hantering av avfall som innehåller stora mängder vätskor eller avfall som är mycket vått.

Dessa komprimerare kombinerar kraftfull dränering med hög komprimering. De kan användas för att separera fast avfallsmaterial från vätskor eller för att dränera restvätskor från avfallsprodukter.

Systemet dränerar ut rinnande innehåll från dryckesbehållare som t.ex. plastmuggar, Tetra Pak-förpackningar, burkar eller PET-flaskor. De kan även dränera avloppsslam och industriavfall. Den dränerade vätskan töms ut via ett dräneringsrör och kan samlas upp i en ränna eller ledas till dräneringssystemet.

Dränerat material är lättare att bearbeta eller återvinna och det dränerade fasta avfallsmaterialet kan utnyttjas effektivt i förbränningsanläggningar. Minskningen i vikt på grund av dräneringen möjliggör betydande kostnadsbesparingar för avfallshanteringen.

Ja, en våtavfallskomprimerare kan anslutas till en statisk eller mobil komprimerare. När ditt avfall har dränerats kan du samla upp det i en komprimerare för vidare komprimering eller förvaring.

Det finns flera fördelar med att komprimera EPS-, XPS-, EPE- och EPP-material. Komprimerat EPS-, EPE- och EPP-material kan säljas vidare till återvinningsföretag. Om ditt företag regelbundet hanterar polystyrenavfall kan detta bli till en lönsam intäktsström.

Organisationer inom alla branscher kan sälja förbrukat EPS, XPS, EPE, EPP och liknande material till återvinningsföretag. Små mängder kanske inte är lönsamma för återvinning, men många företag förvarar komprimerade EPS, EPE och EPP-material och anlitar återvinningsföretag för att samla upp materialet så snart det är lönsamt. Priserna varierar. Kontakta närmaste återvinningsföretag för exakt offert. Många företag omvandlar sitt avfall till en extra intäktsström.

Med en komprimering på upp till 50:1 (en densitet på upp till 700 kg/m³) kan du också göra betydande besparingar i kostnader för utrymme och lagring. Du kan även spara in på transportkostnaderna eftersom du får plats med mer material på varje lastbil.

Ja, det går bra. Smutsig EPS/XPS/EPE/EPP och liknande material är inte ett problem och kan fortfarande återvinnas.

keyboard_arrow_up