FAQ's - ditt avfallsmaterial

Kunder frågar ofta dessa frågor om avfallshantering av dessa material:

Ja, mycket enkelt faktiskt.

Papp är återvinningsbar så länge den inte är våt eller förorenad med mat eller olja. Papp kan återvinnas många gånger om. Viss papp är tillverkad i nästan 100 % återvunna material, medan de vanligaste papptyperna tillverkas av 70 % till 90 % återvunna material.

När förbrukad papp kommer in till pappersbruket sorteras materialet, rivs och omvandlas till massa. Rivningen bryter upp pappen i små bitar som blandas med vatten och kemikalier för att bryta ner fibrerna. Detta är massatillverkning.

En noggrann filtreringsprocess rensar massan på sådant som tejp, lim, metallklämmor, färg och bläck. Den rena massan torkas. När den torkar blir massan fasta ark, s.k. wellpapp. Wellpappskivorna limmas sedan samman skikt för skikt vilket ger ny papp som används för att tillverka papplådor och andra förpackningar.

Återvinning av papp är ett enkelt sätt att minska miljöavtryck och nedbrytning. Detta minskar också produktionskostnaderna för ny papp eftersom inga extra material eller energi förbrukas för att tillverka de nya papplådorna.

Du kan pressa mjukplast i alla våra balpressar. Vilken maskin du väljer beror på materialets volymer och form.

Mjukplast är ett värdefullt återvinningsbart material. Det återfinns i många olika produkter, men huvuddelen utgörs av stretchfilm eller plastomslag för varor som levereras på pallar, mjuka bärkassar och soppåsar.

Priset för en bal mjukplast beror på materialets renhet, vilket betyder att bättre sortering ger högre värde.

Vår serie små balpressar tar inte upp mycket utrymme och du kan lätt slänga in hela skokartonger, även lådor för stövlar.

Påfyllningsöppningarnas mått hos varje balpress återfinns under produktspecifikationerna.

Om du säljer frukt och grönsaker kan du bli av med dina papplådor genom att lägga dem i våra medelstora balpressar. De kan hantera stora fruktlådor i papp och andra staplingsbara lådor som förekommer på marknaden.

Påfyllningsöppningarnas mått hos varje balpress återfinns under produktspecifikationerna.

Inga problem. De flesta av våra balpressar kan enkelt hantera lådor från 60-tums TV-apparater.

Vår bredaste balpress är modell B30 Wide, som även klarar tomma förpackningar från 65-tums widescreen-TV, och du behöver inte ens ta isär lådorna först. Du hittar påfyllningsöppningens mått hos varje balpress under produktspecifikationerna.

Det kan du, men arbetsflödet blir mer effektivt om du lägger in hela lådor i balpressen. Du optimerar din egen tid och du får en bal med högre densitet.

Ja, du kan använda samma maskin för både papp och plast utan problem, men inte samtidigt. Vi rekommenderar att du sorterar avfallsmaterialet och gör separata balar.

Använd återvinningsrack för att sortera och samla in mjukt plastavfall medan du pressar papp. När du har samlat in tillräcklig mängd plast kan du pressa en bal.

Ja, det går bra. Våra balpressar i X-serien kan pressa PET-flaskor.
PET-materialet används ofta för läsk- och vattenflaskor, men det kan även användas för drickskoppar och mindre livsmedelsbehållare.

Innan du pressar plastflaskor måste du perforera flaskorna eller ta av korkarna. Om du inte gör det kommer flaskorna att innehålla mycket luft och balen kommer inte att bli lika tät och kompakt.

För att göra den färdiga PET-balen mer stabil vid pressning i en vertikal balpress rekommenderar vi ett lager papp i botten och överst i den färdiga balen.

Ja, du kan använda en balpress för att pressa lättmetallrester som burkar och aluminium.

Du behöver en balpress med relativt hög presskraft för pressning av tomma aluminiumburkar. Det är viktigt att materialet pressas väl från den allra första presscykeln. Våra balpressar i X-serien, som har tvärgående cylindrar med lång slaglängd, är mycket väl lämpade för den här uppgiften.

Vi rekommenderar ett lager papp i botten och överst i balen för att hålla den stabil. Ibland kan det vara bra att linda den färdiga balen med plastfilm.

Alla typer av burkar! Du kan pressa burkar i aluminium, tenn, målarfärgsburkar, konservburkar osv. Alla typer av farliga och ofarliga burkar upp till 30 liter, men du får aldrig pressa trycksatta sprayburkar.

Nej, du behöver inte rengöra burkarna innan du pressar dem. Det viktigaste är att de är tomma.
 
Vi levererar dock balpressar med tömningssystem och dropptråg för att samla upp vätskor från burkarna. En galvaniserad modell kan ge dig längre brukningstid.

 Ja, det går bra. Vår fatpress är konstruerad för att pressa oljefat och andra fat förutsatt att de inte innehåller något explosivt innehåll. Den lämpar sig för fat upp till 200 liter.

Spetsar i pressplattan punkterar fatet och eliminerar luft, vilket gör att faten kan pressas samman med upp till 90 %.

Nej, du behöver inte rengöra faten innan du pressar dem. Kontrollera bara att de inte innehåller några material som kan utgöra risk för explosion eller annan fara.

Ja, du kan pressa aluminiumavfall i våra balpressar X30 och X50.

För att få tätast möjliga balar är det viktigt att aluminiummaterialet pressas samman mycket hårt från den allra första presscykeln. Våra balpressar i X-serien har långa invändiga cylindrar som kan nå balpressens botten med mycket hög presskraft. De har alltså lång slaglängd. Resultatet är optimalt komprimerad aluminiumavfall, även om balpressen är nästan tom.

Vi rekommenderar ett lager papp överst och nederst i balen för att hålla den stabil. Ibland kan det också vara bra att linda plastfilm runt den färdiga balen.

Vi erbjuder ett dräneringssystem som kombinerar balpressning och dränering i ett arbetsmoment. Den här lösningen är mycket användbar om du har stora mängder avfallsmaterial som fortfarande innehåller vätskor, t.ex. aluminiumburkar från läsk- och öl- och PET-flaskor.

Luckans nedre del dörr är tätad för att förhindra stänk. Du kan läsa mer om våra dräneringslösningar här. (Länk till dräneringstillval)

Om du pressar material där vätskor finns kvar och du vill ha längre brukningstid för balpressen väljer du en galvaniserad modell.

Vi behöver undersöka detta i mer detalj och kontrollera de specifika materialen. I vissa fall är detta möjligt med våra X-modeller. Materialet kan dock behöva rivas före pressningen.

Rådgör med en av våra säljspecialister om du vill pressa dessa material.

keyboard_arrow_up