FAQ's - annan utrustning för avfallshantering

Dessa frågor ställs ofta på om vår andra avfallsutrustning.

Många människor är inte medvetna om att polystyren är återvinningsbart. Men det är i själva verket mycket enkelt att återvinna.

Polystyren som pressas till hög densitet är lätt att bearbeta till nya plast- eller skumplastprodukter. Polystyren återanvänds i alla tänkbara plastprodukter, från mobiltelefoner, högtalare, TV-apparater och leksaker. Återanvändning av polystyren är mycket billigare – och mer miljövänligt – än att tillverka ny plast.

Detta betyder att polystyren är en mycket eftertraktad vara som är mycket populär i t.ex. China, där stora mängder plast behövs för produktion.

En granuleringskvarn för EPS finfördelar polystyren till granulat. Polystyrenvolymen minskas då med en tredjedel.

Granuleringskvarnen har en påse inuti maskinen som samlar upp granulaten. Påsen kan sedan lätt bortskaffas och läggas i avsedd behållare.

Maskinen har en krossanordning. Krossen har rotorer på två axlar. Axlarna roterar med högt varvtal och i motsatta riktningar, och materialet skärs sönder i små delar.

Med en skruvpress kan du reducera volymen för polystyren och expanderbar plast med upp till 90 %.

Polystyren och andra expanderbara plastmaterial innehåller cirka 98 procent luft. Skruvpressen finfördelar polystyrenmaterialet till granulat och samlar dem i block som sedan kan staplas på en pall.

Processen för att forma blocken går till så här: Granulaten kommer in i balpresskanalen via en skruv. Mottrycket orsakar friktion och därmed värme. Friktionsvärmen gör att granulaten smälter en aning. Detta tar bort luften och minskar storleken. Granulat som har smält samman kan komprimeras till hanterbara block med hög densitet.

En tumregel är att du kan granulera alla typer av polystyren som kan brytas med händerna.

För polystyrenprodukter som är mer komprimerade, t.ex. isolerskivor som innehåller brandskyddande tillsatser, XPS, eller fuktig EPS, måste du använda en skruvpress.

Maskinen har en mätare som mäter densiteten hos EPS-materialet och automatiskt justerar maskininställningarna efter densiteten för det EPS-material som du lägger in.

Granuleringskvarnen klarar mycket stora EPS-stycken utan att du behöver brytas ned först. Påfyllningen mäter 548 x 552 mm.

De finns med både manuell och automatisk påfyllning. Om du hanterar stora mängder polystyren kan du ansluta ett transportband eller en ventilator för att automatisera påfyllningen

Den höga påfyllningsöppningen är en säkerhetsfråga. Den skyddar dig från att komma i kontakt med krossen.

Polystyrenblock tillverkas så att de ska kunna återvinnas. Du kan därmed lämna in dem hos närmaste återvinningsanläggning. Vi kan eventuellt rekommendera någon som köper polystyrenblock för återvinning. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Polystyren är ett inaktivt material som inte bryts ned. När polystyren skickas till en soptipp kommer det alltid att stanna kvar där. Det är därför viktigt att du hanterar polystyren ansvarsfullt.

Om du hanterar stora mängder polystyren kommer pressning och återvinning att minska dina totala avfallshanteringskostnader. När du pressar polystyren kommer det pressade materialet att ta upp mycket mindre utrymme i behållaren. Du kan spara pengar på avfallsuppsamling och containerhyra – och du tar ansvar för miljön.

Det beror på polystyrenets mängd och typ.

Våra maskiner är mycket stabilt byggda med förstärkta och rostskyddade element för att förbättra maskinens livslängd.

Ja, det går bra. Påspressen pressar köksavfall i en plastpåse som placeras i en kammare i galvaniserat stål. Detta förhindrar påsen från att spricka och det finns inte någon risk för att avfallet i påspressen förorenar livsmedel i köket.

Påspressen är utvecklad för omgivningar med hög hygien och dess galvaniserade yta gör den beständig och hållbar. Dessutom elimineras risken för föroreningar från färg och rost.

Våra tippsystem är avsedda för standardplastbehållare från 370 liter och upp till 1 100 liter.

Ja, det går bra. Vi erbjuder tippsystem med hjul så att du kan lyfta dina stationära plastbehållare och flytta dem till pressen. Hjulen finns i fast eller flexibel version och har bromsar för bästa säkerhet.

keyboard_arrow_up